Chương trình can thiệp

Trung Tâm Giá Trị Việt đã phát triển các chương trình can thiệp đa dạng nhằm giúp trẻ tự kỷ, trẻ chậm nói, trẻ chậm phát triển và trẻ tăng động vượt qua những thách thức và phát triển toàn diện. Dưới đây là phân tích về các chương trình này, được chia thành từng ý riêng và phân tích theo từng nhóm lứa tuổi.

1. Chương Trình Dạy Trẻ Tự Kỷ

 1: Phương Pháp Dạy Học Linh Hoạt và Tích Cực

Chương trình này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng xã hội, giao tiếp và tự chăm sóc cho trẻ tự kỷ. Phương pháp dạy học linh hoạt và tích cực được áp dụng để khuyến khích trẻ tự kỷ tương tác và học hỏi một cách tích cực.

 2: Phân Tích Theo Lứa Tuổi

 • Lứa tuổi từ 0 đến 3 tuổi: Trong giai đoạn này, chương trình tập trung vào việc tạo ra môi trường an toàn và đầy đủ cho trẻ tự kỷ để khám phá và phát triển các kỹ năng cơ bản như giao tiếp non nớt và tự chăm sóc.
 • Lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi: Trẻ tự kỷ ở độ tuổi này được hỗ trợ để phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản, khả năng tự phục vụ và tham gia vào các hoạt động xã hội đơn giản.
 • Lứa tuổi từ 7 đến 10 tuổi: Chương trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng xã hội và tự chăm sóc, cũng như khuyến khích trẻ tự kỷ tham gia vào các hoạt động học tập và vui chơi cùng bạn bè.
 • Trên 10 tuổi: Trẻ tự kỷ ở độ tuổi này được hỗ trợ để phát triển kỹ năng giao tiếp phức tạp, tự tin trong việc tương tác xã hội và chuẩn bị cho sự độc lập trong cuộc sống hàng ngày.

2. Chương Trình Dạy Trẻ Chậm Nói

1: Kỹ Thuật Giáo Dục Ngôn Ngữ Đa Dạng

Chương trình này sử dụng các kỹ thuật giáo dục ngôn ngữ đa dạng nhằm phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ chậm nói. Các hoạt động được thiết kế để khuyến khích trẻ tương tác với ngôn ngữ một cách tự nhiên và tích cực.

2: Phân Tích Theo Lứa Tuổi

 • Lứa tuổi từ 0 đến 3 tuổi: Trong giai đoạn này, chương trình tập trung vào việc tạo ra một môi trường ngôn ngữ giàu động lực và khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động tương tác ngôn ngữ sớm.
 • Lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi: Trẻ chậm nói ở độ tuổi này được hỗ trợ để phát triển từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản thông qua các hoạt động chơi và học tập.
 • Lứa tuổi từ 7 đến 10 tuổi: Chương trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ phức tạp như viết và đọc hiểu, cũng như khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội và văn hóa.
 • Trên 10 tuổi: Trẻ chậm nói ở độ tuổi này được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị cho sự tự tin trong giao tiếp và học tập ở môi trường học tập và lao động.

3. Chương Trình Dạy Trẻ Chậm Phát Triển

 

1: Hỗ Trợ Tổng Thể và Phát Triển Toàn Diện

Chương trình này tập trung vào việc hỗ trợ trẻ chậm phát triển về mặt vật lý, trí tuệ và xã hội. Các hoạt động được thiết kế để khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động phát triển toàn diện và xây dựng các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

2: Phân Tích Theo Lứa Tuổi

 • Lứa tuổi từ 0 đến 3 tuổi: Trong giai đoạn này, chương trình tập trung vào việc cung cấp các hoạt động thú vị và khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động vận động và khám phá.
 • Lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi: Trẻ chậm phát triển ở độ tuổi này được hỗ trợ để phát triển các kỹ năng vận động cơ bản và kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động vui chơi và học tập.
 • Lứa tuổi từ 7 đến 10 tuổi: Chương trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng vận động phức tạp và kỹ năng xã hội như giao tiếp và hòa nhập vào xã hội.
 • Trên 10 tuổi: Trẻ chậm phát triển ở độ tuổi này được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và tự lập, cũng như chuẩn bị cho sự hòa nhập vào xã hội và lao động.

4. Chương Trình Dạy Trẻ Tăng Động

 

1: Quản Lý Cảm Xúc và Hành Vi

Chương trình này tập trung vào việc giúp trẻ tăng động có vấn đề về hành vi cảm xúc không bình thường học cách quản lý cảm xúc và hành vi một cách hiệu quả. Các kỹ thuật tự chăm sóc và kiểm soát cảm xúc được áp dụng để giúp trẻ thích ứng và hòa nhập vào môi trường xã hội.

 2: Phân Tích Theo Lứa Tuổi

 • Lứa tuổi từ 0 đến 3 tuổi: Trong giai đoạn này, chương trình tập trung vào việc tạo ra một môi trường an toàn và ổn định cho trẻ, cung cấp các kỹ thuật tự chăm sóc và kiểm soát cảm xúc cơ bản.
 • Lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi: Trẻ tăng động ở độ tuổi này được hỗ trợ để hiểu và quản lý cảm xúc cơ bản thông qua các hoạt động giáo dục và thực hành.
 • Lứa tuổi từ 7 đến 10 tuổi: Chương trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi phức tạp, cũng như khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội tích cực.
 • Trên 10 tuổi: Trẻ tăng động ở độ tuổi này được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng tự quản lý và tự kiểm soát, cũng như chuẩn bị cho sự tự tin trong giao tiếp và hòa nhập vào xã hội và lao động.

Các chương trình can thiệp của Giá Trị Việt không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho trẻ em và gia đình mà còn đề cao sự phát triển toàn diện và bền vững trong từng giai đoạn tuổi thơ của trẻ. Bằng cách tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng nhóm tuổi và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp, Giá Trị Việt đã và đang là nguồn động viên và hy vọng cho hàng ngàn gia đình và trẻ em trên khắp đất nước.

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ – GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
GIÁ TRỊ VIỆT
Địa chỉ : 688/2 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
SĐT :

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *